WAT IS ONDERNEMINGSRECHT?

Het ondernemingsrecht valt in Nederland onder het privaatrecht, het recht dat zich bezighoudt met rechtspersonen, in dit geval een onderneming met winstoogmerk. Een rechtspersoon staat voor de wet gelijk aan een natuurlijk persoon en is drager van rechten en plichten.

Ik heb mij gespecialiseerd in het ondernemings- en vennootschapsrecht. Daarvoor heb ik onder andere de postacademische opleiding Ondernemingsrecht aan de Grotius Academie gevolgd. Kort gezegd gaat het hier om allerhande juridische zaken waar ondernemers en ondernemingen in de praktijk mee te maken kunnen krijgen. Zo heb ik onder meer veel ervaring op het gebied van het opstellen van VOF-contracten en aandeelhoudersovereenkomsten, het voeren van procedures bij aandeelhoudersgeschillen, het bijstaan van ondernemingsraden en het begeleiden van herstructureringen.