WAT IS FAILLISSEMENTSRECHT?

Als een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn of haar schulden niet meer kan betalen, kan de rechter het faillissement uitspreken. Dat kan op verzoek van die persoon zelf of op verzoek van schuldeisers.  In een faillissement wordt een curator benoemd die het vermogen van de failliet te gelde maakt ten behoeve van de schuldeisers. 

Mocht u te maken krijgen met een (dreigend) faillissement bij een relatie van u, dan is het zaak om snel deskundige hulp in te roepen. Mede door het regelmatig volgen van specialisatieopleidingen en mijn ervaring als curator in faillissementen, kan ik u goed en snel bijstaan bij onder meer het vestigen en uitwinnen van zekerheden, het voeren van procedures bij bestuurdersaansprakelijkheid en uiteraard ook bij het voorkomen van faillissementen.