WAT IS CONTRACTENRECHT?

Het contractenrecht wordt ook wel “het overeenkomstenrecht” genoemd . Het betreft het recht dat onder meer de duur en de wijze van beëindiging van  overeenkomsten alsook de verplichtingen tussen contractspartijen regelt. Het maakt onderdeel uit van het verbintenissenrecht.  

Bij het zakendoen is een heldere vastlegging van gemaakte afspraken onmisbaar. Ik kan u bijstaan bij het goed en helder opstellen van overeenkomsten. Dit betreft dan onder meer huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, maar ook zeer belangrijk, uw algemene voorwaarden. Mochten er op enig moment geschillen ontstaan over uw contracten, dan kan ik voor u de noodzakelijke gerechtelijke procedures voeren. Tenslotte kan ik voor u ook de incasso van vorderingen verzorgen.