WAT IS ONDERNEMINGSRECHT?

 

Bij het ondernemingsrecht gaat het kort gezegd om allerhande juridische zaken waar ondernemers en ondernemingen in de praktijk mee te maken kunnen krijgen. 

Ik heb mij gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en daarbinnen het vennootschapsrecht in het bijzonder. Daarvoor heb ik onder andere de postacademische opleiding Ondernemingsrecht aan de Grotius Academie gevolgd.  Zo heb ik onder meer veel ervaring op het gebied van aandelenoverdrachten, het opstellen van VOF-contracten en aandeelhoudersovereenkomsten, het voeren van procedures bij aandeelhoudersgeschillen, het bijstaan van ondernemingsraden en het begeleiden van herstructureringen.