WOERTMAN ADVOCATUUR voor ondernemingen en particulieren

Ik ben Anton Woertman, advocaat te Beetsterzwaag en ben meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van met name het ondernemingsrecht, faillissementsrecht en contractenrecht.  Ik richt mij op dienstverlening aan ondernemingen en particulieren, waarbij ik zowel adviserende bijstand verleen als rechtsbijstand in procedures.

Kantoorgegevens

Woertman Advocatuur is de handelsnaam van de besloten vennootschap Man Tower B.V

Woertman Advocatuur is gevestigd aan

  • M.A. van Naamen van Eemneslaan 13A
  • 8384EA Wilhelminaoord
  • tel.: 06 - 22313172
  • Kvk nummer 01120046 
  • BTW nummer NL818015512B01
  • info@woertmanadvocatuur.nl

Mr. Woertman is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Woertman Advocatuur beschikt over een klachtenregeling, die u op verzoek ter hand wordt gesteld.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebied geregistreerd: Ondernemingsrecht.

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

 


Kosten

Ik ben graag duidelijk over de kosten. Er zijn bij mij drie opties:

Rechtsbijstandverzekering
Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft en gebruik wilt maken van mijn diensten, dan kan ik u bijstaan terwijl de verzekeraar mijn kosten vergoedt.

Uurtarief
Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u mij inschakelen op basis van een uurtarief. 

Vaste prijs

Ook is het afspreken van een vaste prijs mogelijk, als de werkzaamheden binnen een redelijke marge goed zijn in te schatten, zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van algemene voorwaarden of contracten.