WAT IS FAILLISSEMENTSRECHT?

Een faillissement wordt op basis van de faillissementswet door een rechter uitgesproken. Zijn er als rechtspersoon of als natuurlijk persoon ten minste 2 schuldeisers en kan de schuldenaar niet voldoen aan de verplichtingen? Dan kan een faillissement via de faillissementswet aangevraagd worden. Als het faillissement is uitgesproken wordt er beslag gelegd op de vermogende zaken van de schuldenaar, dit wordt dan vervolgens verdeeld over de eisende partijen. 

Mocht u te maken krijgen met een (dreigend) faillissement bij een relatie van u, dan is het zaak om snel deskundige hulp in te roepen. Mede door het regelmatig volgen van specialisatieopleidingen en mijn ervaring als curator in faillissementen, kan ik u goed en snel bijstaan bij onder meer het vestigen en uitwinnen van zekerheden, het voeren van procedures bij bestuurdersaansprakelijkheid en uiteraard ook bij het voorkomen van faillissementen.